RSS

Avís Legal

 

Institut Guttmann és una marca registrada a laOficina Espanyola de Patents i Marques. Queda prohibida la reproducció total o parcial d’aquesta web sense citar el seu origen o sense autorització expressa de l’Institut Guttmann, el qual es reserva el dret a realitzar, sense previ avís, qualsevol modificació que consideri oportuna tant de la informació com de la presentació continguda en aquesta web.

PROTECCIÓ DE DADES

Les dades personals que vostè ens faciliti seran tractades seguint les mesures de seguretat disposades en la normativa de protecció de dades personals i s’utilitzaran amb l’únic fi de mantenir el contacte i proporcionar-li la informació sol.licitada. L’Institut Guttmann es compromet a no utilitzar aquesta informació per a altres finalitats ni cedir-la a tercers. Si ho desitja, pot exercir els drets d’accés, rectificació i cancel.lació per correu.

GENERALITATS

Les fotografies de persones que s’exposen a la web han estat realitzades amb el seu consentiment o, en el cas de nens, el dels seus pares o tutors.

Aquest lloc web no disposa ni rep finançament de publicitat i es manté amb fons propis.