RSS

Informació institucional

 

Informacion_institucional.png

La Fundació Privada Institut de Neurorehabilitació Guttmann és una entitat privada d’iniciativa social, aconfessional, sense ànim de lucre i sorgida del compromís solidari de la societat civil catalana, fidel als seus principis humanístics i a la concepció holística de la persona, es regeix per la voluntat fundacional expressada en els seus Estatuts, el màxim protector és el Patronat de la Fundació, i està sotmesa a la supervisió del Protectorat de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

“L’objectiu principal de la Fundació Privada Institut de Neurorehabilitació Guttmann, entitat l’sense anim de lucre, és Promoure, impulsar i aconseguir la rehabilitació integral de les persones afectades per una lesions medul · lar, Dany cerebral adquirit o una altra gran discapacitat física d’origen Neurològic, donar-els el Suport i Els serveis més convenients per aconseguir 1 Reinserció social satisfactòria, i contribuir eficaçment al ple Reconeixement dels Seus drets ia una efectiva equiparació d’Oportunitats.”

Article 7 dels Estatuts fundacionals.

La Fundació és va constituir mitjançant escriptura fundacional el 6 de juny de 2001, per acordar del Patronat de la “Fundació Institut Guttmann” de data 15 de desembre de 2000. Posteriorment, el dia 25 d’abril de 2002, és va aprovar 01:00 escissió parcial a favor de la “Fundació Privada Institut de Neurorehabilitació Guttmann”, paper que fa a les Activitats d’hospitalització d’aguts i universitària. AQUESTA escissió va ser formalitzada en escriptura pública atorgada el 28 de novembre de 2002.