RSS
Jun
08

Reunions del "Consell Social i de Participació" i el "Patronat"

El 28 de maig de 2008 va tenir lloc la reunió semestral del “Consell Social i de Participació de l’Institut Guttmann”, a la qual es va presentar la Memòria de l’activitat de l’Institut durant l’any 2007 i el seu Programa d’actuacions del 2008.

Aquest consell va ser creat l’any 2004, per iniciativa del propi Institut Guttmann, com a òrgan de consulta, assessorament i col·laboració en matèries socials, per afavorir la bona gestió de la Institució. Els seus membres són representants de les principals associacions de persones amb discapacitat física de Catalunya, de les administracions públiques implicades i persones expertes de la societat civil.

En aquesta reunió l’Institut Guttmann va mostrar un cop més la seva voluntat d’aprofundir en el seu compromís social i d’avançar cap a fórmules democràtiques de més transparència, control, participació i coresponsabilitat de tots els actors implicats en el desenvolupament de les seves activitats, molt especialment de les persones amb gran discapacitat d’origen neurològic, principals destinataris dels seus serveis i la raó de ser de la mateixa Institució.

Dues setmanes després, el 12 de juny, es va celebrar la reunió del Patronat de l’Institut Guttmann, que és el seu màxim òrgan de govern i representació, i a qui correspon la salvaguarda, interpretació i desenvolupament dels seus Estatuts. A la reunió es va donar la benvinguda a tres nous membres del Patronat, la Sra. Marta Segura Bonet, el Sr. Jordi Serra Ibern i la Sra. Carmen Mur Gómez, es va valorar satisfactòriament l’activitat desenvolupada durant aquests últims mesos, es van tractar els temes establerts a l’ordre del dia i es van plantejar les línies d’actuació per al futur.
Comparteix el post »
Jun
04

El responsable de investigació del Instituto de Salud Carlos III visita l’Institut Guttmann

El passat divendres 30 de maig el Sr. Joaquín Arenas, Subdirector General de Evaluación y Fomento de la Investigación del Instituto de Salud Carlos III va visitar l’Institut Guttmann. Després de reunirse a la Sala de Juntes amb els membres del Comitè de Direcció i el Comitè de Docència, el Sr. Joaquin Arenas va fer un recorregut per les instal·lacions de l’hospital per poder considerar en primera persona l’activitat clínica, rehabilitadora i d’investigació que es realitza. Durant la visita, va recórrer el Laboratori d’Estimulació No Invasiva, el Centre de Documentació Santi Beso Arnalot, l’Aula d’Informàtica, l’Àrea de Neuropsicologia, el Gimnàs i l’Àrea d’Investigació. La visita va acabar a la Sala de Juntes on va signar el Llibre d’Honor.

L”Institut Guttmann segueix treballant per mantenir bones i fluides relacions amb diferents institucions universitàries i centres d”investigació de referència mundial, millorant així el desenvolupament dels seus objectius científics, docents i d”investigació, tot optimitzant la generació i transferència de coneixements en la neurorehabilitació, i potenciant la innovació en els procediments i les tecnologies aplicades a aquesta disciplina clínica.

Comparteix el post »